Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0829.81.9999 120.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 038.44.17777 23.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 0856.00.3333 35.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0915.57.3333 95.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0935.33.6666 368.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
7 090.7757777 279.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0916.14.8888 234.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0912.69.3333 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0939.02.8888 333.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0903.31.9999 468.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0988.14.5555 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0967.29.6666 234.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 097.5679999 888.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0905.19.8888 388.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0966.57.9999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0916.08.2222 89.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 098.179.6666 399.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0913.44.5555 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0985.93.2222 110.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 0966.05.9999 415.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0933.47.8888 250.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0969.51.2222 100.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 09.1973.5555 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0906.51.6666 199.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0936.87.2222 79.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0909.29.6666 399.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0916.08.9999 388.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 09.678.07777 135.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0909.12.9999 888.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0909.54.6666 188.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0964.12.8888 288.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 097.389.6666 339.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 0915.37.9999 399.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 091.141.7777 110.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0979.03.2222 99.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0989.61.9999 666.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 0947.11.8888 286.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0972.51.9999 368.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0987.11.3333 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0949.42.5555 89.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 097.2269999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0966.02.8888 368.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0988.62.6666 599.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 09.678.15555 168.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0965.50.2222 89.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0979.51.9999 500.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 0986.04.8888 333.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0967.269999 388.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 097.8661111 93.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 0935.789999 555.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0965.69.5555 239.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 0963.35.7777 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 0985.90.9999 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 0913.58.3333 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0983.22.5555 310.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 0913.05.7777 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 09.6789.8888 1.900.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 0988.69.6666 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 0707.70.7777 279.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua