Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.999.3131 2.150.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0792.66.9191 1.250.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0783.57.7878 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0708.33.4141 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
5 07.89.89.94.94 3.800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0708.31.9797 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0708.31.5858 1.150.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0792.33.6969 2.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
9 079.777.2323 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0703.11.8787 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.345.9090 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0783.68.7373 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.5050 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0703.22.1313 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
15 078.333.0505 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
16 07.6868.7575 5.800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0789.91.7272 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0703.22.1515 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0703.22.7070 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
20 078.345.0909 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0703.26.9797 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0708.31.2929 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0898.87.4141 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0898.87.4242 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0708.31.7676 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
26 078.333.7575 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0783.22.9797 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0783.22.8585 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
29 078.333.4141 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0703.22.5151 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
31 07.0440.4646 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.777.2525 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0784.33.3737 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
34 079.789.5757 2.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0789.91.6060 1.050.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0708.64.7676 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0784.33.6060 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0708.64.5959 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0708.32.2828 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
40 07.9779.2727 1.900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0789.91.5959 1.550.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 078.368.7676 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 079.345.0909 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0784.33.7272 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0703.11.6767 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0789.91.3232 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0793.88.3232 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
48 07.6969.6060 4.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0797.37.7575 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
50 078.368.4747 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0789.92.5757 980.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0703.27.3636 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0798.58.9595 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0798.18.9797 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0703.16.3737 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
56 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 07.92.55.92.92 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0703.23.7676 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0792.33.9393 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0798.18.8787 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua