Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 094.1177777 345.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 08.335.77777 170.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 085.8188888 494.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0854.077777 237.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 08496.99999 430.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0824.300000 49.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 081.74.77777 143.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09118.44444 100.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 083.95.99999 635.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0919.244.444 170.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 08895.66666 400.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 094.83.00000 94.850.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 08189.11111 110.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 085.97.00000 45.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 08573.55555 149.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 08.19811111 105.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 091.86.99999 3.000.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 08373.66666 330.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 08884.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 08.1987.7777 168.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 08.123.88888 888.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0944.377777 334.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0915.399999 1.110.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 094.27.44444 89.300.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 085.92.99999 580.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 088.98.11111 75.300.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 08523.99999 389.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 08180.66666 186.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 08453.22222 63.200.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 08.494.66666 155.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 08160.44444 48.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 083.99.77777 240.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 08133.88888 499.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 081.47.44444 88.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 085.24.11111 39.200.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 091.86.55555 779.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 08577.00000 78.800.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 08388.55555 332.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 083.81.77777 125.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 08353.55555 199.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 09.185.00000 139.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 08338.77777 209.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0833.255555 260.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 08351.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 091.66.00000 279.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 08169.88888 800.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 094.91.55555 304.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 091.99.66666 1.600.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 08883.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 08453.77777 180.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 083.90.99999 550.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 09.131.55555 679.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 083.44.77777 160.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 094.33.77777 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua