Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
25 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 096.57.44444 112.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 096.97.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 086.93.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 08.689.33333 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 086.52.00000 58.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 086.57.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 08.666.33333 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 098.34.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 08.661.55555 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 086.58.55555 289.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 086.51.55555 256.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 08.663.00000 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 08.667.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 086.81.55555 233.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 096.92.00000 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 08.661.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 096.34.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 08.689.11111 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 098.37.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 086.58.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 086.98.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 086.57.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 096.25.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 096.18.00000 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 086.85.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 09.884.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 086.99.00000 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 097.86.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 096.37.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 097.84.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 096.22.44444 195.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 03.999.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 096.90.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua