Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 085.66666.71 1.990.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 085.66666.74 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 083.44444.81 1.860.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 085.66666.42 1.600.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 083.44444.70 1.100.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 08144444.27 1.890.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0835.22222.4 1.990.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 085.66666.40 1.550.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 085.66666.41 1.590.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 083.44444.95 1.960.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 083.44444.75 1.100.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 083.44444.91 1.970.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 085.66666.70 1.940.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 05.66666.762 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
15 0.88888.4271 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0.88888.2144 1.880.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 08.77777.425 1.980.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
18 0.88888.4359 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 05.66666.746 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
20 0.88888.7023 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 05.66666.441 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
22 0.33333.4057 1.600.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
23 033333.5421 1.500.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
24 08.77777.450 1.990.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
25 05.66666.146 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
26 08.77777.840 1.990.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
27 03.44444.072 1.940.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
28 05.88888.750 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 0584.666662 1.560.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
30 05.88888.614 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 033333.18.34 1.860.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
32 0333334.191 1.800.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
33 05.66666.417 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
34 05.66666.743 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
35 0.88888.2146 1.990.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0.88888.4133 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 033333.4870 1.400.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
38 05.66666.406 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
39 05.66666.460 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
40 05.66666.924 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
41 05.88888.017 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
42 05.66666.434 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 08.33333.685 1.990.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 08.44444.611 1.910.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 05.88888.327 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 05.88888.170 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 03333313.49 1.920.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
48 0333330.854 1.500.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
49 0.88888.4035 1.950.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 08.77777.340 1.970.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
51 05.66666.745 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
52 03.77777.042 1.800.000 Sim ngũ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
53 05.88888.564 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
54 08.77777.945 1.990.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
55 0588888.156 1.250.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
56 05.66666.327 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
57 05.88888.715 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
58 0.88888.3742 1.990.000 Sim ngũ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 05.88888.617 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
60 05.66666.546 1.130.000 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua