Sim Số Tiến

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0996.59.6789 45.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
2 0996.31.6789 43.700.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
3 0995.09.6789 50.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
4 0994.26.6789 38.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
5 0993.123.567 20.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
6 0994.80.6789 35.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
7 0996.345.567 20.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
8 0559.76.6789 22.200.000 Sim số tiến Reddi Reddi Đặt mua
9 0995.46.6789 29.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
10 0559.86.6789 33.000.000 Sim số tiến Reddi Reddi Đặt mua
11 0599.567.789 30.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua
12 0996.01.6789 50.000.000 Sim số tiến Gmobile Gmobile Đặt mua