Sim Số Tiến

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0876.123.789 20.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
2 0876.54.3456 20.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
3 0877.777.345 17.500.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
4 0876.111.789 10.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
5 0877.222.789 15.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
6 08.7654.2345 15.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
7 0876.543.678 13.900.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
8 0877.777.678 14.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
9 0876.53.6789 20.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
10 08.789.79.789 15.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
11 0877.777.012 10.000.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua
12 0876.543.567 12.300.000 Sim số tiến iTelecom iTelecom Đặt mua