Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0387.11.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0335.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0386.97.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0385.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0398.844.953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0344.86.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0372.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0393.20.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 033.898.4078 1.980.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0355.22.4078 2.460.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 0336.497.749 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0347.88.77.49 770.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0384.7777.49 1.190.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0363.99.4078 1.480.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0372.03.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0384.62.49.53 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 0335.16.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0389.35.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0385.63.49.53 790.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0347.86.4078 1.090.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0334.884.953 1.060.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0343.02.4078 1.290.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0363.54.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0336.43.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0369.71.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 039.561.4953 850.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0382.80.4078 867.500 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0326.19.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0363.52.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 036.449.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0379.324.953 1.475.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
35 03682.04953 1.990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
36 0393.70.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0325.31.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0347.63.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0326.74.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0349.39.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0325.87.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0335.244.078 1.150.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0337.11.4078 1.800.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 03322277.49 1.250.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0353.53.4078 3.110.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 037.558.4078 910.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0373.16.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0343.24.49.53 1.475.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
49 0395.93.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0372.18.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0349.19.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
52 0358.09.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0348.024.078 1.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0356.81.49.53 820.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
55 0378.99.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
56 0358.03.4953 860.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
57 0392.47.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0349.724.078 1.043.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 036.949.4078 987.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0382.94.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua