Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0355.77.4078 3.200.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 033.898.4078 1.980.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 0355.22.4078 2.460.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0384.7777.49 1.190.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0347.88.77.49 770.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0336.497.749 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0342.52.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
10 0388.57.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0335.46.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0358.12.4078 1.990.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0339.54.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 03.6868.4953 6.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0335.14.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0367.97.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0399.35.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0396.08.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 034.281.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0338.36.4078 1.990.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0383.2.04953 1.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0336.59.4953 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 034.808.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 036.449.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0379.55.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0368.19.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0368.66.4078 9.860.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0335.16.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0398.40.4953 1.290.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0337.99.4078 4.190.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0376.73.4953 1.360.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0354.26.4078 1.175.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0392.104.078 2.760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0397.59.49.53 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
35 0329.13.4078 910.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 03.6666.4078 28.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0347.73.49.53 770.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
38 033.789.4078 4.750.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0386.49.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0398.60.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 036.765.4953 1.250.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 033336.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0369.76.7749 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
44 0327.86.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0355.13.49.53 9.890.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0325.32.4078 980.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0372.03.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0349.85.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0338.30.4078 1.170.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0362.43.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0334.124953 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
52 0394.20.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0374.82.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0384.26.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 036.949.4078 987.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0329.76.4953 880.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
57 0375.53.49.53 1.800.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
58 0354.99.4078 952.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0344.99.7749 960.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
60 0382.664.078 2.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua