Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 05

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0916.456.456 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0983.332.332 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
7 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0963.968.968 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
9 0984.21.21.21 89.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
10 0913.779.779 399.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0948.868.868 245.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
15 0989.773.773 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
16 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
18 0974.789.789 399.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
19 0915.993.993 79.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0966.966.966 799.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
21 0986.001.001 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
22 0967.369.369 110.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
23 0989.568.568 268.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
24 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0896.726.726 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0896.046.046 3.990.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0762.810.810 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0702.922.922 8.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0702.831.831 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0896.712.712 5.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0772.850.850 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0896.707.707 20.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0762.875.875 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0896.740.740 3.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0776.569.569 13.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0706.503.503 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0774.061.061 3.990.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0769.301.301 3.990.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0776.592.592 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0763.223.223 11.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0799.660.660 13.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0763.831.831 6.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0763.910.910 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0763.837.837 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0896.706.706 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0896.734.734 3.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0775.802.802 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0762.839.839 16.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0786.958.958 8.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0763.809.809 7.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0896.70.70.70 74.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0766.870.870 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0783.957.957 6.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0769.31.31.31 39.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0762.836.836 15.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0704.58.58.58 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0898.831.831 6.750.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0896.709.709 9.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0783.750.750 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0768.84.84.84 49.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua