Sim Ngũ Quý 0 Giữa

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0879.00000.2 5.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
2 0876.00000.3 4.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
3 0876.00000.7 12.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
4 0879.00000.6 4.800.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
5 0876.00000.5 5.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
6 0876.00000.6 6.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
7 0876.00000.2 5.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
8 0876.00000.4 6.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
9 0876.00000.8 5.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua
10 0876.00000.1 12.000.000 Sim ngũ quý giữa iTelecom iTelecom Đặt mua