Sim Năm Sinh 2030

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
5 0966.966.966 799.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 0948.868.868 245.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0989.773.773 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
9 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
10 0963.968.968 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
11 0913.779.779 399.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0974.789.789 399.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
13 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0983.332.332 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
16 0986.001.001 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
17 0915.993.993 79.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0916.456.456 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0989.568.568 268.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
20 0988.787.787 129.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
21 0944.788.788 62.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0967.369.369 110.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
25 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0984.21.21.21 89.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
27 0769.31.31.31 39.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0799.570.570 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0776.857.857 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0702.962.962 6.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0776.515.515 15.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0775.82.82.82 59.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0786.930.930 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0776.806.806 6.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0768.825.825 5.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0706.651.651 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0706.907.907 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0898.020.020 11.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0788.931.931 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 07.9960.9960 2.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0896.726.726 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0788.721.721 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 07659.07659 16.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0788.706.706 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0777.810.810 9.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0896.722.722 15.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0766.837.837 6.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0896.746.746 3.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0898.815.815 8.150.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0786.902.902 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0782.950.950 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0706.321.321 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0795.844.844 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0796.817.817 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0787.858.858 25.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0706.917.917 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0706.334.334 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0765.951.951 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0763.951.951 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0765.910.910 6.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua