Sim Năm Sinh 2029

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.868.2345 5.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0703.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.222.0123 8.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0792.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0703.27.2345 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0708.92.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0708.84.1234 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0798.58.0123 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 07.6969.0123 3.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0798.68.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0765.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0703.23.0123 1.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
15 07.0440.0123 1.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0776.79.1234 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.868.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0707.78.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.9779.0123 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0708.65.0123 2.100.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0783.22.0123 1.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.884.2345 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0703.26.2345 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0765.29.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0783.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0765.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0708.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0708.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0703.17.1234 2.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
32 09.139.01234 52.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 083.23.23456 65.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 098.222.5678 126.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
35 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 09.81.88.3456 79.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
37 0966.44.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
38 090.11.01234 50.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0969.345678 888.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
40 090.799.3456 52.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0912.88.3456 63.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0969.83.6789 168.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
43 093.76.23456 88.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0917.33.5678 55.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0988.32.3456 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
46 0966.17.6789 129.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
47 033.87.56789 110.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
48 0933.89.6789 179.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0988.00.3456 99.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
50 0908.16.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
51 090.37.23456 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0968.95.6789 568.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
53 0977.11.6789 199.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
54 0901.63.6789 129.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0975.01.2345 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
56 0989.64.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
57 0908.61.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0911.89.6789 179.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 096.59.23456 118.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
60 0937.22.6789 123.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua