Sim Năm Sinh 2026

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 0984.21.21.21 89.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
4 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0963.968.968 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
7 09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
8 0986.001.001 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
9 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
10 0916.456.456 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0989.568.568 268.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
12 0983.332.332 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
13 0966.966.966 799.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
14 0948.868.868 245.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0913.779.779 399.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0915.993.993 79.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0989.773.773 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
20 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0974.789.789 399.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
23 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0967.369.369 110.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
25 0795.951.951 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0782.897.897 7.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0796.832.832 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0787.903.903 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0763.807.807 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0772.843.843 2.990.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0702.922.922 8.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0788.706.706 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0777.59.59.59 250.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0763.253.253 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0896.708.708 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0896.720.720 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0799.631.631 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0799.611.611 13.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0795.441.441 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0706.537.537 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0789.637.637 8.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0704.798.798 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0799.613.613 6.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0776.531.531 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0777.821.821 11.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0766.836.836 17.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0702.857.857 5.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0763.91.91.91 79.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0777.820.820 9.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0896.718.718 7.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0704.977.977 6.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0776.580.580 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0793.98.98.98 98.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0786.937.937 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0763.910.910 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0776.570.570 3.990.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0898.825.825 8.150.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0896.704.704 3.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0702.956.956 7.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0789.651.651 9.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua