Sim Năm Sinh 2026

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0971.19.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0981.44.1515 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0971.36.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0971.35.2277 1.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 096.123.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 097.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 096.123.2277 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0961.77.4040 1.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0981.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0961.44.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 09.7117.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0973.07.07.01 2.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0981.31.8080 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0971.18.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 09.8118.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
28 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 09.6116.2277 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
30 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 098.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
33 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0971.36.0202 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
40 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0961.89.7070 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0971.51.11.55 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
46 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
51 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
52 0971.19.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 09.6116.9797 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
58 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
60 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua