Sim Năm Sinh 2026

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 038.44.17777 23.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 038.5558888 288.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
4 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
5 038.2222.185 959.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
6 038.606.1967 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
7 039.84.3.1984 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 039.919.7777 64.600.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 038.73.8.1981 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 038.54.7.1982 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 038.65.4.1969 959.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
12 03.59.55.9999 237.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 038.9648616 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
14 038.69.87778 769.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
15 039.909.7777 65.300.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 038.64.4.1989 1.370.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 038.606.1978 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 039.84.3.1969 959.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
19 038.7887.771 769.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
20 038.64.4.1987 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 038.54.7.1987 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 038.36.1.1969 959.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
23 038.2222.187 959.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
24 036.696.7777 73.900.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 038.222.1980 2.010.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 03.68.68.1975 3.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 036.579.7777 74.200.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 034.818.1972 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 038.85.9.1981 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0345.60.5225 769.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
31 0377.843.788 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
32 0343.718.479 699.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
33 035.7772.611 769.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
34 0327.05.04.93 699.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0349.62.1366 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
36 0333.2282.16 959.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
37 0348.482.889 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
38 0358.419.788 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
39 0328.23.5885 990.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
40 0325.569.388 959.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
41 032.770.9787 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
42 0343.525.788 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
43 0377.83.1137 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
44 0352.1818.09 890.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
45 0349.353.288 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
46 0352.746.488 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
47 0338.663.282 1.610.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
48 0379.945.499 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
49 0344.832.988 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
50 0364.048.408 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
51 0335.264.239 769.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
52 0355.385.499 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
53 0358.305.966 769.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
54 0357.817.286 850.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
55 0353.939.022 839.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
56 0385.17.6616 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
57 0393.578.086 699.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
58 0387.09.09.24 699.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
59 0328.690.086 699.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
60 0334.533.139 769.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua