Sim Năm Sinh 2023

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.222.1177 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 07.9222.1000 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0971.19.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0708.31.11.77 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 079.222.0505 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.222.0880 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.11.1001 800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 079.222.1010 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0783.220.222 1.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 096.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 079.222.0110 1.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 079.222.0909 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0792.150.111 900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.13.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 09.7117.0202 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 09.8118.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 097.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 079.222.111.4 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0973.07.07.01 2.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 079.222.1100 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 079.222.111.3 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 079.222.0111 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 079.222.0303 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0703.221.000 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0703.110.118 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua