Sim Năm Sinh 2023

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 07.6767.6363 6.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0708.33.2626 1.150.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.789.8080 2.050.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0765.88.5858 3.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0789.92.1919 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.11.9696 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
7 078.666.1515 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0703.11.6767 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0708.69.7676 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.345.9595 1.750.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.444.5151 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0789.92.0808 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0792.33.2121 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0789.91.0909 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
15 076.555.6565 5.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0789.89.0606 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.22.1212 1.800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0703.16.6969 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0789.92.6060 1.150.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
20 079.345.7575 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0704.45.9797 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0703.27.8787 1.150.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0708.31.9797 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
24 078.333.9797 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0898.87.5959 2.900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
26 078.368.0404 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
27 097.113.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0798.85.8787 1.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
29 097.111.3434 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0708.92.1919 800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0797.37.9292 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0792.33.7575 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0708.33.8181 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0798.58.4949 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0961.96.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0703.17.3737 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07.8989.1212 2.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0961.83.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0708.92.7676 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
40 079.345.7171 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0708.65.1919 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0798.58.9595 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 079.345.0404 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
45 079.777.9292 2.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0708.31.9898 1.050.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0783.53.5858 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
48 079.345.8282 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0703.26.5959 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0789.86.1212 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0898.87.0101 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0898.87.1414 800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0703.32.9898 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0793.88.3535 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0797.33.4747 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
56 079997.9292 2.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
57 078.666.3030 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
58 078.368.3535 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0708.47.9595 1.250.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0764.22.7878 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua