Sim Năm Sinh 2023

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
11 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
13 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
25 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
28 097.14.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 096.51.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 08.665.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 09.661.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 097.15.44444 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 096.15.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 096.87.11111 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 03.887.88888 356.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 097.10.11111 186.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 086.55.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 098.34.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 086.81.55555 233.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 097.86.44444 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 086.59.11111 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 08.689.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 086.52.55555 279.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 097.92.00000 162.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 096.57.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 098.70.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 096.37.00000 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 097.16.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 086.80.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 097.13.11111 179.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
51 08.696.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
52 086.58.11111 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
53 098.43.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
54 096.22.44444 195.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
55 086.80.33333 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
56 096.90.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
57 086.98.11111 88.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
58 086.93.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
59 097.82.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
60 096.52.00000 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua