Sim Năm Sinh 2023

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
2 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
6 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
11 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
22 024.22.333333 950.000.000 Sim lục quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
23 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0995.777777 1.140.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
25 03.97.888.888 1.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
26 028.22.333333 950.000.000 Sim lục quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
27 0981.555555 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
28 0909.444444 1.410.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
30 0368.000.000 650.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0973.777777 4.950.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0868.666666 3.990.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0941.777.777 1.350.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0845.888888 1.677.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0589.000.000 199.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0345.999.999 5.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
38 0366.000000 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
39 0329.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0857.555555 662.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0911.222222 2.000.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0337.555.555 475.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0989.666666 6.270.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0989.333333 2.600.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
45 0598.999999 1.800.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
46 0979.777777 5.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0971.222222 812.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
48 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0988.444444 1.130.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0362.111.111 245.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
51 0707.444444 697.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0839.666666 1.200.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
54 0917.111111 836.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0789.444444 444.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
57 0399.333333 888.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
58 0941.999999 3.610.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0866.999999 4.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
60 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua