Sim Năm Sinh 2023

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.444.3434 2.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.22.00.99 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 07.6556.6969 2.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 078.666.000.6 2.000.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 07.69.69.69.82 2.200.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
9 07.9779.2299 2.600.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
10 07.67.67.67.53 3.600.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.333.888.5 2.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.777.6 2.000.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0764.666.996 2.100.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0703.33.00.22 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0708.99.33.44 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 079.2332.555 4.900.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.22.66.44 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0797.17.8787 2.250.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
19 078.666.4499 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0703.11.99.66 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.2224.555 4.050.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 078.666.7722 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0703.22.66.11 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
24 07.8989.2233 2.050.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
25 07.68.68.68.15 5.000.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
26 078.3537.555 2.300.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0703.33.66.00 2.150.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
28 079.885.5566 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 078.999.222.0 3.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 078.333.111.8 2.250.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 097.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 078.999.000.8 3.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0703.11.22.00 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0703.22.77.11 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0703.33.66.55 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0764.22.8668 3.800.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0708.88.11.77 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
40 078.666.1155 3.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0703.22.77.33 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 079998.9696 3.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 078.353.6886 2.300.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0703.33.77.11 2.150.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0798.99.11.33 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0703.22.11.77 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 070.888.777.6 2.000.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 079.777.222.8 4.650.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 07.68.68.68.17 5.000.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0783.22.88.77 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0786.667.222 2.250.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0708.33.22.77 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0785.85.8080 3.250.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0961.55.7070 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0783.22.11.66 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
56 096.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 07.69.69.69.85 4.000.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
58 078.666.5511 2.550.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
59 078.666.222.5 2.150.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
60 079.888.7744 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua