Sim Năm Sinh 2020

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0987.02.02.20 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0965.02.02.20 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0981.02.02.20 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0965.20.02.20 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0966.20.02.20 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0868.11.10.20 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0908.09.04.20 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0931.220.220 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0937.17.08.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0933.25.11.20 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0899.76.20.20 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0794.70.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 09.08.19.08.20 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0937.01.10.20 1.140.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0908.08.05.20 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0933.24.07.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0931.26.01.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0901.25.10.20 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0937.17.06.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0908.020.520 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.44.2020 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0937.10.07.20 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0931.230.320 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0908.05.08.20 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0931.27.05.20 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0901.26.08.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0908.28.06.20 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0798.55.2020 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0933.25.06.20 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0931.23.01.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0933.28.07.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0933.23.07.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0933.24.20.20 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0794.89.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0937.260.620 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0937.27.08.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0931.26.05.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0798.96.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0933.21.08.20 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0933.29.01.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0931.25.06.20 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0937.28.03.20 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0797.38.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0937.0707.20 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0798.16.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0908.07.03.20 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0797.23.2020 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 09.01.23.10.20 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0931.27.08.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0798.63.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0908.30.11.20 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0908.21.09.20 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0908.26.09.20 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0792.32.2020 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0899.78.20.20 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : f24d777a5c374a90fc5e0101ab584d17