Sim Năm Sinh 2019

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0703.110.119 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0981.42.2019 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0964.86.2019 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0962.78.2019 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0366.21.10.19 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0987.86.2019 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 03.8686.2019 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0975.13.08.19 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0865.58.2019 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 08.6666.2019 25.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0961.04.2019 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0377.70.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0328.97.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0355.97.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0377.96.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0399.15.11.19 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0334.54.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0362.27.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0378.39.2019 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0908.48.2019 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0931.25.1119 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0937.2020.19 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0933.02.04.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0908.92.2019 2.240.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0908.22.10.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0937.12.08.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0933.14.04.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0785.19.2019 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0937.0404.19 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0931.26.10.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0937.04.1119 840.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0937.25.01.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0786.19.2019 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0937.24.12.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0937.20.04.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0908.75.2019 1.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0931.23.05.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0937.13.10.19 840.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0901.20.06.19 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0937.41.2019 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0933.17.01.19 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0798.19.2019 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0908.10.03.19 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0937.25.10.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0937.4.9.2019 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0908.37.2019 2.280.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0786.211119 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0933.18.04.19 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0933.19.03.19 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0931.27.05.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0931.24.02.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0937.14.01.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0908.22.08.19 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0937.06.07.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0937.220.119 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0933.09.04.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 07843.11119 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0937.01.06.19 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0931.26.08.19 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0937.24.01.19 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f