Sim Năm Sinh 2018

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0703.110.118 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0978.05.2018 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0865.18.11.18 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 08.6789.2018 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0389.99.2018 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0965.16.2018 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0976.99.2018 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0974.88.2018 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0981.31.2018 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.04.2018 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0964.79.2018 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0868.88.2018 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0334.54.2018 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0377.19.2018 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0356.22.11.18 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0931.23.01.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0937.08.02.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0933.28.07.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0937.30.07.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0933.09.02.18 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0908.19.05.18 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0937.97.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0933.10.05.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0933.25.07.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0931.27.06.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0933.030.118 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0908.28.01.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0908.12.05.18 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0908.4.8.2018 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0937.23.04.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0937.29.05.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0933.27.06.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0933.25.06.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0908.26.04.18 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0908.17.03.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0908.26.05.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0931.25.03.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0937.10.09.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.18.2018 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0937.11.06.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0908.11.05.18 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0908.27.04.18 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0937.17.09.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0937.25.06.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0937.96.2018 1.210.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 09.08.17.08.18 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0937.22.04.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0931.28.01.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0901.29.02.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0908.10.02.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0933.12.04.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0933.25.04.18 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0798.18.2018 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0933.13.06.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0931.27.10.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0937.10.05.18 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0933.21.07.18 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0937.14.03.18 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0931.28.04.18 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 09.08.18.03.18 2.240.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7