Sim Năm Sinh 2016

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0964.88.2016 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0967.63.2016 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0368.86.2016 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0868.88.2016 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0388.86.2016 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0987.39.2016 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0867.89.2016 13.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0978.52.2016 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 08.6886.2016 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.04.2016 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0867.43.2016 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0975.13.2016 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0984.88.2016 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0968.87.2016 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0326.62.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0373.19.01.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0396.92.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0395.25.02.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0373.65.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0388.50.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0865.13.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0984.17.10.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0399.12.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0366.50.2016 449.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0355.68.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0357.82.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0356.22.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0385.12.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0964.12.03.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0336.12.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0358.53.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0389.80.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0327.16.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0333.06.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0973.21.01.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0375.54.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0866.15.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0969.15.12.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0971.26.04.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0373.58.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0397.70.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0328.59.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0335.18.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0345.42.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0359.30.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0978.11.08.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0867.75.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0367.59.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0329.89.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0385.58.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0964.05.12.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0975.02.10.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0339.23.11.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0329.36.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0329.26.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0357.72.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0325.27.04.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0383.92.2016 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.07.08.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0336.26.12.16 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3