Sim Năm Sinh 2014

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.111.4 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 086.999.2014 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0966.17.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0981.42.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.04.2014 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0981.34.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 03.6789.2014 10.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0981.17.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0867.89.2014 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0398.88.2014 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0981.31.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0974.88.2014 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0981.14.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0964.86.2014 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0962.11.07.14 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0982.25.01.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0373.93.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0982.24.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0385.83.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0986.20.02.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0332.27.11.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0386.98.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0979.12.03.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0961.10.01.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0964.13.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0325.23.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0354.87.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0988.06.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0977.12.10.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0353.65.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0961.03.07.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0973.14.02.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0385.92.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0971.20.01.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.06.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0974.13.09.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0328.70.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0967.07.12.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0965.31.01.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0961.31.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0862.10.04.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0969.14.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0988.09.03.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0965.09.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0328.21.02.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0988.25.02.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0981.18.10.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0976.29.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0978.07.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0373.61.2014 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0985.13.03.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0965.04.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0961.11.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0964.22.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0963.06.08.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0984.22.03.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0976.16.05.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0325.20.04.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0961.30.11.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0325.27.11.14 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035