Sim Năm Sinh 2013

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.111.3 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0981.14.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0867.77.2013 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0961.04.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0981.31.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 03.8686.2013 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0981.17.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0974.86.2013 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 096.468.2013 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0369.99.2013 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0338.84.2013 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0357.06.2013 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0866.69.2013 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0339.99.2013 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0962.07.12.13 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0981.42.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0978.62.2013 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0981.34.2013 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 08.6886.2013 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0345.67.2013 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0378.33.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0379.38.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0338.78.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0336.07.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0862.12.12.13 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0378.78.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0378.07.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0373.39.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0368.15.11.13 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0869.80.2013 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0908.23.04.13 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0785.76.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0937.76.2013 1.560.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0937.29.07.13 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0908.22.09.13 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0933.75.2013 1.560.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0937.90.2013 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0901.25.05.13 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0783.65.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0908.23.05.13 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0937.16.01.13 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0931.25.08.13 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0792.16.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0931.25.01.13 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0908.05.04.13 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0792.88.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0931.24.08.13 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0931.20.07.13 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0931.25.04.13 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0794.83.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0937.10.09.13 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0908.28.07.13 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0908.27.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0798.40.2013 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0797.22.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0785.20.2013 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0901.20.07.13 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0937.100.313 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0908.46.2013 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0931.24.04.13 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443