Sim Năm Sinh 1984

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0797.41.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0769.60.1984 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0703.52.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0773.91.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0776.65.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0389.37.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0796.03.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0768.10.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0366.41.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0708.76.1984 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0352.23.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0393.31.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0785.94.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0797.98.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0786.01.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.89.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0762.21.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0786.53.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0798.31.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0796.09.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0797.59.1984 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0764.90.1984 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0353.97.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0567.72.1984 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
26 0777.90.1984 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0395.48.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0785.29.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0707.83.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0707.81.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0329.39.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0355.04.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0786.46.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0707.89.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0796.28.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0798.59.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0765.89.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0797.63.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0356.70.1984 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0708.89.1984 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0783.23.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0763.18.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0385.39.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0786.57.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0769.63.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0767.47.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0566.73.1984 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
48 0703.00.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0353.21.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0353.40.1984 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0766.15.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0773.87.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0704.41.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0765.82.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0703.58.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0786.06.1984 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0354.01.1984 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0707.86.1984 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0799.97.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0786.70.1984 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua