Sim Năm Sinh 1981

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0345.11.11.81 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0359.99.1981 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0326.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0967.83.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0964.66.1981 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0389.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0965.33.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0962.84.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0968.37.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0962.90.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0396.66.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0379.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0971.11.10.81 3.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0978.63.1981 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0969.17.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0867.11.11.81 4.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0337.89.1981 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0965.83.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 08.6886.1981 8.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0865.55.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0337.11.11.81 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0363.11.11.81 5.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0399.86.1981 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0386.66.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0866.86.1981 6.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0962.42.1981 3.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0972.90.1981 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0356.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0339.11.11.81 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0866.66.1981 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0963.49.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0328.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0334.11.11.81 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.10.1981 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 03.6868.1981 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0397.11.11.81 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0965.91.1981 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0329.11.11.81 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0963.67.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0398.11.11.81 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0327.11.11.81 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0867.77.1981 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0867.67.1981 8.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0975.45.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0866.69.1981 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0866.99.1981 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0353.11.11.81 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0971.73.1981 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0865.11.11.81 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0986.46.1981 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0983.48.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0981.47.1981 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0396.39.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0378.20.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0357.28.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0332.00.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0362.11.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0343.95.1981 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0345.28.02.81 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b