Sim Năm Sinh 1980

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.0880 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0967.44.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0963.46.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0965.77.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0963.79.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0973.92.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0868.08.06.80 7.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0963.40.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0971.38.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0974.16.01.80 1.990.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0967.94.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0378.68.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0375.55.1980 7.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0961.41.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0963.25.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0962.51.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0981.74.1980 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0372.66.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0961.80.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 08.6886.1980 8.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0973.96.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0962.19.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0976.51.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0328.68.1980 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0965.06.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0967.51.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0974.99.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0981.53.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0326.86.1980 5.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0966.47.1980 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0977.90.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0867.77.1980 16.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0866.88.1980 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0981.75.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0965.17.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 08.6789.1980 26.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0333.08.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.55.1980 16.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0981.47.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0977.40.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0978.96.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0979.47.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0963.05.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0971.94.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0974.50.1980 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0387.19.01.80 1.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0974.79.1980 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0966.01.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0968.32.1980 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0973.51.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0965.61.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0977.15.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0326.69.1980 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0984.90.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0981.60.1980 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0981.62.1980 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0973.82.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0979.72.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0978.59.1980 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0973.95.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a