Sim Năm Sinh 1979

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0986.09.08.79 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0982.121.279 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0969.13.12.79 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0983.10.12.79 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0328.21.08.79 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0968.30.02.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0389.1111.79 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0337.27.08.79 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0356.1111.79 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0971.18.02.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0961.12.01.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0988.18.02.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.05.12.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0962.01.05.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0866.26.07.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0335.1111.79 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0862.1111.79 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0865.11.11.79 13.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0989.21.01.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0972.11.08.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0989.19.01.79 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0336.06.12.79 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0349.11.11.79 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0375.18.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0398.16.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0368.26.07.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0332.12.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0369.09.11.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0345.03.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0388.29.02.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0369.12.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0333.25.09.79 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0783.310.879 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0783.27.0979 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0785.22.1279 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0783.21.1179 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0798.110.879 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0798.230.779 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0785.070.879 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0786.130.779 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0798.25.0979 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0798.22.0679 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0798.130.879 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0786.27.1179 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0786.21.0979 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0785.270.879 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0797.26.0179 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0792.300.279 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0786.10.0379 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0798.220.979 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0783.300.679 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0798.23.0679 880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0786.200.179 1.020.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0797.07.0579 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0798.260.879 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0798.30.1279 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0786.03.1279 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0785.23.0279 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0785.011.279 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0798.11.0679 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 818125d5857adb77e290f8e3a9fe0858