Sim Năm Sinh 1972

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0971.66.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0971.68.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0368.88.1972 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0978.68.1972 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0971.95.1972 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0971.35.1972 4.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0987.66.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0961.19.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0971.98.1972 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0867.77.1972 5.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0978.86.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0981.99.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0867.89.1972 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0353.94.1972 450.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0332.61.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0388.59.1972 1.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0359.27.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0367.88.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0865.89.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0338.21.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0355.56.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0377.31.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0869.04.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0865.29.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0866.92.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0345.32.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0373.37.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0368.18.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0333.79.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0985.02.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0866.81.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0389.33.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0368.16.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0358.97.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0329.59.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0964.61.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0399.31.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0396.18.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0377.01.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0348.86.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0355.75.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0333.12.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0339.92.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0336.17.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0865.69.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0329.65.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0333.44.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0965.03.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0866.72.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0987.41.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0325.71.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0862.87.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0367.27.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0397.97.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0337.87.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0336.69.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0389.20.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0867.18.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0332.28.1972 660.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1972 : 909a92dffd7ee848db38e96f99fe964a