Sim Năm Sinh 1965

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0981.291.965 1.290.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
2 0981.621.965 1.300.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
3 0962.521.965 1.360.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
4 0962.071.965 1.300.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.271.965 1.270.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
6 0968.731.965 1.260.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
7 0949.49.1965 2.800.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0777.05.1965 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0786.28.1965 1.680.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0383.55.1965 1.830.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
11 0933.65.1965 2.050.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0982.45.1965 2.600.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
13 0784.73.1965 1.830.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0392.37.1965 1.830.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
15 0949.40.1965 1.100.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0888.66.1965 2.700.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0932.67.1965 1.900.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0987.22.1965 2.800.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
19 0947.83.1965 2.280.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0949.43.1965 2.280.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0932.62.1965 2.200.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0836.11.1965 1.830.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0937.63.1965 1.900.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
24 09.1988.1965 3.300.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0943.83.1965 810.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 08.1919.1965 5.700.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0918.24.1965 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0943.72.1965 840.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0916.20.1965 1.250.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0946.39.1965 1.020.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0914.821.965 1.250.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0943.69.1965 840.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0869.24.1965 735.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
34 0335.73.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
35 09.29.06.1965 2.400.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0928.86.1965 840.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 0869.23.1965 735.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
38 0949.83.1965 735.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0926.77.1965 700.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
40 0356.67.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
41 0869.25.1965 735.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
42 0964.73.1965 735.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
43 0888.43.1965 735.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0336.50.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
45 098.16.4.1965 903.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
46 0338.94.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
47 0367.91.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
48 09.24.07.1965 2.400.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 092.29.9.1965 910.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
50 0384.17.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
51 0888.71.1965 735.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0334.52.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
53 0384.80.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
54 097.14.9.1965 903.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
55 0972.51.1965 903.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
56 0366.34.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
57 0963.49.1965 903.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
58 0866.75.1965 735.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
59 0373.35.1965 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
60 0925.68.1965 840.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua