Sim Lục Quý 9

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0941.999999 3.999.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 024.39999999 1.200.000.000 Sim thất quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
4 02.9999.99999 5.000.000.000 Sim bát quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
5 05.99999999 22.000.000.000 Sim bát quý Gmobile Gmobile Đặt mua
6 056.999.9999 2.900.209.000 Sim thất quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
7 0877.999999 3.500.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
8 0345.999.999 5.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
9 07.99999999 25.000.000.000 Sim bát quý Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0523.999999 1.650.209.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0866.999999 4.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0933.999999 8.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0598.999999 1.800.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
14 0993.999999 4.570.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
15 0855.999999 2.900.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0392.999999 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua