Sim Lục Quý 4 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0708.65.0123 2.100.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.6969.0123 3.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0765.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0776.79.1234 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.17.1234 2.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0703.23.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
8 07.9779.0123 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0703.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.868.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0765.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0708.69.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0783.22.0123 1.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0792.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0798.58.0123 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.868.2345 5.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.27.2345 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0783.22.1234 2.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0703.26.2345 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
20 079.222.0123 8.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0708.65.1234 2.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.884.2345 3.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 07.0440.0123 1.800.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0765.29.2345 3.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.68.0123 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0703.23.0123 1.400.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0707.78.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0708.92.0123 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0708.33.2345 4.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0708.84.1234 2.200.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0367.281.345 650.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
33 0975.01.2345 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
34 090.799.3456 52.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
35 09.343.01234 39.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0989.64.5678 155.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
37 0911.89.6789 179.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0937.22.6789 123.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
39 098.3333.789 150.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
40 091.58.23456 110.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0936.31.6789 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
42 08886.23456 95.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 088886.3456 50.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0908.16.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
45 09.139.01234 52.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0988.00.3456 99.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
47 0966.17.6789 129.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
48 0912.88.3456 63.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 098.222.5678 126.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
51 0917.32.3456 93.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 033.87.56789 110.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
53 09.81.88.3456 79.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
54 090.11.01234 50.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0969.83.6789 168.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
56 0979.46.6789 123.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
57 09.84.87.6789 105.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
58 0908.61.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0988.32.3456 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
60 0986.44.6789 139.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua