Sim Lục Quý 4 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 0983.332.332 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
4 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0988.787.787 129.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 0913.779.779 399.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0989.773.773 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
8 0986.001.001 68.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
9 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
10 0948.39.39.39 500.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0939.96.96.96 279.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
13 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0966.966.966 799.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
15 0916.456.456 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0984.21.21.21 89.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
17 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0989.568.568 268.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
20 0963.968.968 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
21 0915.993.993 79.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0944.788.788 62.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0974.789.789 399.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
24 0948.868.868 245.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0967.369.369 110.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
27 0786.902.902 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0787.801.801 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0896.740.740 3.590.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0776.581.581 6.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0763.261.261 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0896.702.702 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0782.871.871 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0799.613.613 6.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0776.873.873 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0704.703.703 3.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0762.839.839 16.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0799.611.611 13.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0783.813.813 7.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0776.83.83.83 79.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0898.013.013 7.750.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0776.537.537 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0762.850.850 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0777.810.810 9.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0795.875.875 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0783.725.725 4.490.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0786.920.920 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0763.960.960 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0763.92.92.92 79.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0776.578.578 9.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0706.325.325 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0702.956.956 7.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0702.907.907 5.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0767.935.935 5.450.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0789.651.651 9.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
56 07693.07693 16.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0788.797.797 18.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0896.712.712 5.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0762.836.836 15.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0775.870.870 4.950.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua