Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 08.22222212 60.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 08.222222.81 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 08.222222.59 25.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 08.22222252 60.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 08.222222.54 19.900.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 08.222222.94 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 08.222222.84 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 08.222222.95 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 024.22222223 19.500.000 Sim lục quý giữa Máy bàn Máy bàn Đặt mua
10 05.222222.75 10.000.000 Sim lục quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 08.222222.80 99.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 024.22222299 19.500.000 Sim kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
13 08.22222239 99.000.000 Sim thần tài Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 08.22222221 139.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 08.222222.96 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 029.22222247 12.000.000 Sim lục quý giữa Máy bàn Máy bàn Đặt mua
17 08.222222.97 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 090.222222.9 300.050.000 Sim lục quý giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 029.222222.68 12.000.000 Sim lộc phát Máy bàn Máy bàn Đặt mua
20 08.222222.67 23.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 08.222222.83 60.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 09.222222.80 45.000.000 Sim lục quý giữa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 024.22222228 19.500.000 Sim lục quý giữa Máy bàn Máy bàn Đặt mua
24 08.22222291 50.000.000 Sim lục quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua