Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 09.8118.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0961.21.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 09.89.66.89.89 168.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0364.25.5959 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0345.72.4949 810.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.38.95.95 2.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0396.44.5151 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0377.02.2424 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0377.08.9494 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0365.07.4545 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0395.11.9494 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0383.64.1717 770.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0344.75.0606 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0334.33.6060 1.330.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0981.60.29.29 2.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0343.11.2424 910.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0346.54.1818 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0399.94.4242 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0384.94.9797 1.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0346.43.0808 810.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0352.79.4949 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0395.99.0101 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0362.59.0404 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0981.54.29.29 2.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0352.91.5959 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0377.03.3434 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0396.92.0303 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0347.81.4949 810.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0344.37.5858 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0377.04.7373 810.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0384.65.2727 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0981.22.14.14 2.050.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0373.16.4949 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0364.15.8282 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0364.15.7474 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0377.02.8484 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0339.48.1919 910.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0984.73.04.04 1.180.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0339.44.6969 1.830.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0385.40.1717 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0389.44.5353 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0344.67.0909 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0394.86.4646 980.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0389.58.0202 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0335.33.7171 1.330.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0384.74.1717 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0377.03.8484 840.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0984.18.40.40 1.180.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0385.43.1717 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0984.16.30.30 1.180.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 096.131.29.29 2.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0984.62.43.43 1.180.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0384.65.1717 740.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua