Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 097.123.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 098.123.4040 5.590.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0961.77.7373 6.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 096.123.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 09.7117.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 09.6116.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 09.8118.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0961.99.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0971.28.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 09.89.66.89.89 168.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0965.08.3838 11.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0971.79.7878 25.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0961.41.5151 5.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0962.32.2323 13.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0967.83.9393 11.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0969.67.3838 16.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0969.49.5959 16.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0979.77.7878 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0964.67.8989 22.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0867.89.0909 13.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0968.68.0808 25.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0329.28.2929 15.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0973.22.2929 13.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0328.26.2828 16.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0985.09.1919 19.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0981.25.2929 10.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0979.09.5858 16.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0976.26.2929 15.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0966.70.7878 13.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0983.16.3838 18.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0333.33.2323 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua