Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 097.113.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 0981.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 09.7117.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 098.123.4040 5.590.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.99.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0961.85.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0981.31.8080 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.85.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0961.55.7070 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0961.86.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0961.22.3030 2.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0961.51.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0971.91.0202 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 09.6116.8484 3.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0971.36.0202 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0961.44.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0971.28.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0961.77.7373 6.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0961.21.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0961.77.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0971.16.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0981.55.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 09.8118.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 096.181.0303 2.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0971.36.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0961.77.4040 1.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua