Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0966.81.89.89 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 09.8998.7878 69.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0963.83.89.89 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 096.79.579.79 94.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 096.678.8989 74.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0868.86.8989 84.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 0868.39.8989 74.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 09.8686.6969 95.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 097.123.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 03.3833.3838 65.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.6666.9191 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0981.89.98.98 74.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0983.35.83.83 67.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0986.55.5656 59.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 03.96.69.9696 68.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0989.25.8989 81.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0961.67.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 097.1.3.6.8989 55.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 096.123.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0961.77.8989 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0985.99.6969 68.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 098.333.3636 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0989.82.83.83 67.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0966.66.2626 100.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 08.6886.8989 84.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 09.7171.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0966.38.83.83 64.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0961.88.8989 81.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 03.345678.78 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 09.7887.8989 69.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 09.7979.2828 59.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0981.77.8989 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0971.99.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0977.768989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 096.999.29.29 54.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0979.878989 69.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 03.34567878 78.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 08.6868.3636 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 03.7272.7373 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0962.69.89.89 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0366.33.6363 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0961.66.8989 58.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 09.6666.2626 99.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0979.39.6969 64.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 09.678.57979 79.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 03.8282.8787 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0986.85.89.89 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0983.87.7979 73.819.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 09.7117.8989 59.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0983.36.8383 54.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0979.39.6969 64.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0971.86.8989 59.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua