Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 0985.99.6969 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 08.6886.8989 85.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0993.55.7979 71.500.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
6 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0997.97.9898 65.000.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
11 03.8282.8787 80.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 08.6868.3636 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0966.81.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 096.79.579.79 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 03.7272.7373 80.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 097.1.3.6.8989 61.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0986.55.5656 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0983.35.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0989.82.83.83 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 03.3833.3838 65.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 096.999.29.29 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 09.7979.2828 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0981.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 09.8668.3838 90.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 03.3579.8989 58.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0961.66.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 09.7171.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 098.333.3636 62.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0966.38.83.83 67.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0961.88.8989 82.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 03.96.69.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0989.25.8989 84.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0868.39.8989 75.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 096.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 097.123.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 09.7117.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0971.99.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 08.678910.10 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua