Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0979.878989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 09.8668.3838 90.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0986.55.5656 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 08.6868.3636 68.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 09.6666.2626 100.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.8686.6969 95.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.99.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0988.35.83.83 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 03.9669.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 09.7979.2828 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 03.8282.8787 80.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0966.81.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 09.7117.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0966.38.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0868.39.8989 75.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0985.99.6969 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 096.999.29.29 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 03636.33636 50.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 03.3833.3838 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 097.1.3.6.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 096.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0981.69.9696 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0983.35.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 096.79.579.79 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 097.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0981.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 03.3579.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 03.7272.7373 80.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0966.76.67.67 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0989.25.8989 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 09.6666.9191 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 08.6886.8989 85.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0961.88.8989 81.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 0366.33.6363 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 098.333.3636 62.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua