Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 097.123.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 09.7979.2828 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 09.7171.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 03.7272.7373 80.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0969.99.2929 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 08.6868.3636 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0366.33.6363 57.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0966.81.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0981.99.93.93 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0971.99.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0966.38.83.83 67.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 08.678910.10 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 03.3833.3838 65.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0981.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0983.35.83.83 67.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0986.55.5656 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0961.66.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 08.6886.8989 85.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 09.8686.6969 96.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0961.88.8989 82.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 03.96.69.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 03.8282.8787 80.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 09.8668.3838 90.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0989.25.8989 84.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 098.333.3636 62.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 09.7117.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 03.3579.8989 58.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0868.39.8989 75.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 097.1.3.6.8989 61.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 096.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0979.878989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0989.82.83.83 78.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0985.99.6969 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua