Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0919.81.89.89 65.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0911.98.8989 65.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0912.96.6969 60.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09.8383.6969 88.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 08.5858.5959 50.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 08.2525.2626 50.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0981.69.9696 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 03.3833.3838 65.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0989.82.83.83 67.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0986.55.5656 59.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0772.99.89.89 51.900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0969.23.8989 67.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0977.768989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 09.3939.8383 74.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
15 03.34567878 78.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0981.77.8989 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0997.97.9898 59.300.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
18 091.69.579.79 69.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0963.83.89.89 54.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 097.123.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0788.88.8585 75.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
23 094.8889898 54.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 096.999.5959 74.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 03.3579.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 097.1.3.6.8989 55.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0912.66.6969 51.700.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0909.09.5252 89.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0971.99.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 09.7171.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0979.878989 69.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0868.39.8989 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0912.96.8989 67.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 09.7117.8989 59.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 07.8686.8989 51.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 09.8686.6969 95.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0961.77.8989 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0788.88.5858 81.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
39 09.7979.2828 59.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 098.4567878 98.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0931.68.0909 50.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0993.55.7979 71.000.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
43 0961.88.8989 81.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 09.7979.8282 78.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 096.999.29.29 54.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 03.89.83.89.89 94.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0961.66.8989 56.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 09.8998.7878 69.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 09.8888.5656 85.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 08.6886.8989 84.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0966.81.8989 64.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0979.39.6969 64.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 096.123.8989 63.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0901.86.89.89 59.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
56 08.36.36.38.38 82.700.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0933.99.69.69 95.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0969.58.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 08.3636.3737 86.600.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0983.36.8383 54.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua