Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 09.8668.3838 90.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 097.1.3.6.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 08.678910.10 57.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 03.3833.3838 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0981.99.93.93 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0971.99.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.7171.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 03.8282.8787 80.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 0966.38.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 096.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 03.7272.7373 80.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0989.25.8989 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0366.33.6363 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0983.35.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0989.82.83.83 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 096.999.29.29 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0868.39.8989 75.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 03.3579.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 08.6886.8989 85.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 096.79.579.79 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0966.81.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 08.6868.3636 68.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0981.69.9696 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0961.88.8989 81.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0979.878989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 098.333.3636 62.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 09.7979.2828 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0966.76.67.67 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 03.9669.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 03636.33636 50.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 09.8686.6969 95.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0988.35.83.83 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0981.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua