Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0961.66.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0989.82.8989 222.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 0868.39.8989 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 096.79.579.79 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0979.99.9797 139.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0988.28.38.38 120.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 03.9669.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0377.20.2525 320.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0989.25.8989 84.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0983.35.83.83 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 0368.08.2121 313.150.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0989.97.8989 120.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 09.8686.6969 96.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0352.62.4040 300.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0346.91.1818 295.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0329.76.0404 280.850.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 08.678910.10 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0335.61.4242 285.950.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0367.77.8585 313.150.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0978.69.9191 832.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 096.123.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 096.999.29.29 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0981.69.9696 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0989.82.83.83 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0336.67.1414 286.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 097.1.3.6.8989 61.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0346.11.5151 294.450.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0369.86.8484 314.850.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0981.99.93.93 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0989.79.69.69 130.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 097.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0366.33.6363 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0369.86.4747 314.850.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 03.7272.7373 80.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 03.3833.3838 65.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0365.50.9090 311.450.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0369.86.8181 314.850.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 09.6767.8989 152.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 03.3579.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0961.68.8282 818.050.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0985.99.6969 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0368.04.1919 313.150.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua