Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
2 03.3579.8989 58.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 03.3833.3838 65.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 0989.82.83.83 78.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0366.33.6363 57.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0979.878989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 08.678910.10 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.8686.6969 96.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 09.7171.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 09.7979.2828 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0981.99.93.93 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 03.7272.7373 80.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 09.7117.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 08.6868.3636 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 08.6886.8989 85.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0989.25.8989 84.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 096.79.579.79 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 097.1.3.6.8989 61.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 098.333.3636 62.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 096.123.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0966.38.83.83 67.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0961.88.8989 82.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 0961.66.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 03.96.69.9696 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 0971.99.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 0986.55.5656 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0983.35.83.83 67.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0969.99.2929 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 09.6116.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 03.34567878 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 0388.83.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0985.99.6969 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
51 0966.81.8989 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 03.89.83.89.89 95.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
54 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
56 097.123.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
57 0981.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0977.76.8989 69.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
60 0868.39.8989 75.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua