Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0837.68.69.69 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0357.82.8989 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
3 0838.08.8383 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0813.11.1919 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0822.23.2929 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0822.27.2929 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0818.98.5858 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 08.1919.5858 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0826.55.5959 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0825.87.8989 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0826.11.1818 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0826.33.3838 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0832.11.1818 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0857.86.8989 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0858.38.7878 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0815.99.5959 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0826.55.5858 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0942.62.6060 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0917.57.0707 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0917.57.6060 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0917.99.1313 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0911.88.0606 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0911.86.4747 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0912.40.8080 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0918.81.0101 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0929.63.8989 5.000.000 Sim lặp Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
27 0363.88.5959 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0946.89.9090 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0945.05.9898 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 097.696.84.84 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0982.24.49.49 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0985.08.49.49 5.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 0707.33.3535 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0707.51.5656 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0707.52.2525 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0707.55.2525 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0707.59.9595 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0707.77.0202 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0707.77.5656 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0707.89.2323 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0707.89.3535 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.89.5757 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0707.89.6767 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0707.89.8787 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0707.89.9595 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0707.89.9797 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0777.11.1515 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0777.19.9191 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0777.66.9191 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0777.66.9595 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0777.70.1212 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0777.70.9595 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0777.71.9090 5.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0946.99.8787 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0947.85.8383 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0947.95.3838 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0947.97.1818 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0944.98.1818 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0914.11.1515 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0915.37.2828 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua