Sim Lặp

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0919.81.89.89 65.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0912.96.6969 60.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0911.98.8989 64.600.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09.8383.6969 89.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
5 0903.70.7979 99.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0979.39.6969 65.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0901.69.96.96 60.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0961.67.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0969.23.8989 68.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 097.1.3.6.8989 61.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0989.99.9393 93.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0979.878989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 09.1616.6767 50.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0971.99.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
15 0986.55.5656 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0966.38.83.83 67.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 09.7887.8989 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0912.38.78.78 78.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 09.678.57979 80.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
20 097.818.7979 66.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0989.25.8989 84.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0997.97.9898 65.000.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
23 0983.35.83.83 67.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 09.3939.8383 75.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
25 09.0101.3737 50.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0929.88.8989 60.000.000 Sim lặp Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
27 0969.99.2929 60.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0963.83.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0969.87.8989 58.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0971.86.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 09.7171.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0969.66.9898 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 09.8998.7878 70.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 096.678.8989 75.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0961.88.8989 82.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0969.58.8989 65.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 09.7117.8989 61.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0961.68.6969 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
39 09.8888.5656 86.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 098.4567878 99.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 0939.29.8989 68.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 09.7979.8282 79.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
43 0912.66.6969 55.100.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0902.99.98.98 53.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0933.99.69.69 95.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0912.96.8989 68.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0983.36.8383 55.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 0962.69.89.89 55.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
49 09.38.96.38.38 52.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0993.55.7979 71.500.000 Sim lặp Gmobile Gmobile Đặt mua
51 0961.77.8989 58.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
52 0969.56.8989 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
53 0909.22.2626 59.400.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
54 09.8686.6969 96.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
55 0909.09.5252 82.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0903.81.8989 50.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0981.99.93.93 50.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
58 0989.82.83.83 78.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
59 09.1111.7878 59.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 094.8889898 54.600.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua